Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: behaviorální ekologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 612
E-mail: kjanotovaseznam.cz

Výzkumné směry

  • olfaktorická komunikace,
  • prezygotické reprodukčně izolační bariéry,
  • molekulární a proteomické metody v behaviorální ekologii.

Ukončené projekty

Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011-2014)

Vzdělání

  • 1999-2004: magisterské studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, odborná biologie. Diplomová práce: Sociální modulace exprese genů pro hlavní močové proteiny (MUP) u myši domácí (Mus musculus).
  • 2004-2010: doktorské studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta. Práce: Proteomický výzkum pachové komunikace u myši domácí (Mus musculus).

Zaměstnání

  • 2004-2010: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta - vědecký pracovník,
  • 2011-současnost: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta - odborný asistent,
  • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie Studenec - postdoktorant.

Současní studenti