RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.


Pozice: vědecký pracovník grantový
Zaměření: ekologie a migrace ptáků
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 545
Mobil: +420 605 552 978
E-mail: j.kolecekgmail.com

Výzkumné směry

 • migrace ptáků,
 • ochranářská biologie,
 • makroekologie,
 • ekologie ptáků. 

Vzdělání

 • 1996-2004: Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 2004–2007: bakalářské studium - Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra geografie, biologie v ochraně životního prostředí, bakalářská práce: Vážky (Odonata) okresu Vsetín,(školitel V.Uvíra).
 • 2007–2009: magisterské studium - Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra geografie, učitelství geografie pro střední školy – učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy, diplomová práce: Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy, (školitel K.Weidinger, konzultant M.Paclík).
 • 2010: RNDr. v oboru Zoologie, Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a Ornitologická laboratoř, rigorózní práce: Rozšíření, biotopická vazba a fenologie vážek okresu Vsetín.
 • 2009-2013: Ph.D. studium - Univerzita Palackého, Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a ornitologická laboratoř, práce: Změny rozšíření a početnosti ptáků ve střední a východní Evropě: environmentální příčiny a vliv ochrany přírody, (školitel K.Weidinger, konzultant J.Reif).

Odborná a organizační činnost

 • konzultace bakalářských a magisterských diplomových prací,
 • člen redakční rady časopisů Sylvia a Kroužkovatel,
 • člen výboru České společnosti ornitologické.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • 2011–2012: Biodiversity and Climate Research Centre, Frankfurt am Main (Německo, roční stáž DBU),
 • 2013-současnost: Vogelwarte Sempach (Švýcarsko).

Projekt

Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků.

Starší publikace

Koleček J. 2006: An extreme weight and subcutaneous fat deposits in the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus). Sylvia 42:126–129.

Koleček J. 2006: The Yellow-legged Clubtail Trapped in a Bird Net in the Wallachia Region. Živa 54(3):124–125.

Koleček J. 2008: The results of faunistic research of the dragonflies (Odonata) in the district Vsetín (Northern Moravia, Czech Republic). Vážky – sb. referátů z XI. celostátního semináře: 27–60.

Koleček J., Reif J., Šťastný K & Bejček V. 2010: Changes in bird distribution in a Central European country between 1985–1989 and 2001–2003. Journal of Ornithology 151:923–932.

Koleček J. 2010: First occurence of the Dark Whiteface (Leucorrhinia albifrons) in the district Vsetín (North-east Moravia, Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 1: 97-98.

Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. 2010: Abundance and species richness of birds in two lowland riverine forests in Central Moravia – possibilities for analyses of point-count data. Sylvia 46: 71-85.

Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R. 2011: Breeding and winter bird abundance in two central Moravian floodplain forests. Zprávy MOS 69: 4–17.

Koleček J. & Reif J. 2011: Differences between the predictors of abundance, trend and distribution as three measures of avian population change. Acta Ornithologica 46: 143–153.

Koleček J. 2012: The first confirmed breeding of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the Rožnovská Bečva River Basin. Zprávy MOS 70: 28–29.

Koleček J. 2012: A new record of the Yellow-spotted Whiteface (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) in the district Vsetín (Eastern Moravia, the Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 3: 115–116.

Pavelka K. & Koleček J. 2012: A new finding of the False Tamarisk (Myricaria germanica) in the Bečva River Basin. Acta Carpathica Occidentalis 3: 112–114.

Publikace

2018

Koleček J., Hahn S., Emmenegger T., Procházka P.: Intra-tropical movements as a beneficial strategy for Palearctic migratory birds, Royal Society Open Science 5 (2018) .

Koleček J., Procházka P., Ieronymidou C., Bureld I. J., Reif J.: Non-breeding range size predicts the magnitude of population trends in trans-Saharan migratory passerine birds, Oikos 127 (2018) 599-606.

Sosnovcová K., Koleček J., Požgayová M., Jelínek V., Šulc M., Steidlová P., Honza M., Procházka P.: Timing of natal nests is an important factor affecting return rates of juvenile Great Reed Warblers, Journal of Ornithology 159 (2018) 183-190.


2016

Koleček J., Procházka P., El-Arabany N., Tarka M., Ilieva M., Hahn S., Honza M., de la Puente J., Bermejo A., Gürsoy A., Bensch S., Zehtindjiev P., Hasselquist D., Hansson B.: Cross-continental migratory connectivity and spatiotemporal migratory patterns in the great reed warbler, Journal of avian biology 47 (2016) 756-767.


2015

Brlík V., Koleček J.: Využití kompletních seznamů pozorovaných druhů při ornitologickém průzkumu malého území, Sylvia 51 (2015) 23-43.

Koleček J., Reif J., Weidinger K.: The abundance of a farmland specialist bird, the skylark, in three European regions with contrasting agricultural management, Agriculture, Ecosystems and Environment (2015) 30-37.

Koleček J., Jelínek V., Požgayová M., Trnka A., Baslerová P., Honza M., Procházka P.: Breeding success and brood parasitism affect return rate and dispersal distances in the great reed warbler, Behavioral Ecology and Sociobiology 69 (2015) 1845-1853.


2014

Koleček J., Schleuning M., Burfield I. J., Báldi A., Böhning-Gaese K., Devictor V., Fernández-García J. M., Hořák D., Van Turnhout C. A. M., Hnatyna O., Reif J.: Birds protected by national legislation show improved population trends in Eastern Europe, Biological Conservation 172 (2014) 109-116.

Koleček J., Albrecht T., Reif J.: Predictors of extinction risk of passerine birds in a Central European country, Animal Conservation 17 (2014) 498-506.

Ševčíková K., Koleček J.: Početnost a druhové bohatství ptáků brownfieldů na střední Moravě, Sylvia 50 (2014) 25-40.