Mgr. Jana Albrechtová


Pozice: doktorand
Zaměření: evoluční biologie
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
Mobil: +420 731 475 456
E-mail: jana.brehovaseznam.cz

Výzkumné směry

  • hybridní zóna (HZ) myši domácí- studium prezygotických reprodukčně izolačních mechanismů - afinita spermií a oocytů jako fenotypový projev genetických nekompatibilit začínající speciace,
  • imunogenetické studium HZ - objasnění role intekce patogen X hostitel ve speciaci; zaměření na detekci parazitů, virů a bakterií v HZ myši domácí.

Vzdělání

  • 1994-2002: Gymnázium Mladá Boleslav.
  • 2002-2007: magisterské studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, oddělení etologie a ekologie, Mgr. práce: Efekt inkubační teploty na chování u gekončíka Coleonyx elegans (Squamata: Eublepharidae): test aktivity, potravního chování a neofobie, (vedoucí L.Kratochvíl).
  • 2007–současnost: Ph.D. studium - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, oddělení biodiversity. Ph.D.práce: Reprodukčně-izolační mechanismy v hybridní zóně myši domácí, (vedoucí J.Piálek).

Zaměstnání

  • 2008-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie - doktorand na projektu: Imunogenetické studium hybridní zóny myší domácích.
  • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie, projekt Věda všemi smysly - odborný garant.
  • 2012-současnost: Univerzita Palackého v Olomouci, spolupráce na projektu Post-copulatory sexual selection and the biology of avian sperm: within population processes and interspecific patterns in songbirds (řešitel T.Albrecht).

Projekt

Věda všemi smysly

Publikace

2017

Forstmeier W., Ihle M., Opatová P., Martin K., Knief U., Albrechtová J., Albrecht T., Kempenaers B.: Testing the phenotype-linked fertility hypothesis in the presence and absence of inbreeding, Journal of Evolutionary Biology 30 (2017) 968-976.

Knief U., Forstmeier W., Pei Y., Ihle M., Wang D., Martin K., Opatová P., Albrechtová J., Wittig M., Franke A., Albrecht T., Kempenaers B.: A sex-chromosome inversion causes strong overdominance for sperm traits that affect siring success, Nature Ecology & Evolution 1 (2017) 1177-1184.

Tomášek O., Albrechtová J., Němcová M., Opatová P., Albrecht T.: Trade-off between carotenoid-based sexual ornamentation and sperm resistance to oxidative challenge, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 284 (2017) .


2016

Opatová P., Ihle M., Albrechtová J., Tomášek O., Kempenaers B., Forstmeier W., Albrecht T.: Inbreeding depression of sperm traits in the zebra finch Taeniopygia guttata, Ecology and Evolution 6 (2016) 295-304.


2015

Goüy de Bellocq J., Baird Stuart J. E., Albrechtová J., Sobeková K., Piálek J.: Murine cytomegalovirus is not restricted to the house mouse Mus musculus domesticus: prevalence and genetic diversity in the European house mouse hybrid zone, Journal of Virology 89 (2015) 406-414.

Petrželková A., Michálková R., Albrechtová J., Cepák J., Honza M., Kreisinger J., Munclinger P., Soudková M., Tomášek O., Albrecht T.: Brood parasitism and quasi-parasitism in the European barn swallow Hirundo rustica rustica, Behavioral Ecology and Sociobiology 69 (2015) 1405-1414.


2014

Albrechtová J., Albrecht T., Ďureje Ľ., Pallazola V. A., Piálek J.: Sperm morphology in two house mouse subspecies: Do wild-derived strains and wild mice tell the same story?, PLoS ONE 9 (2014) .

Burgstaller J. P., Johnston I. G., Jones N. S., Albrechtová J., Kolbe T., Vogl C., Futschik A., Mayrhofer C., Klein D., Sabitzer S., Blattner M., Gülly C., Poulton J., Rülicke T., Piálek J., Steinborn R., Brem G.: mtDNA segregation in heteroplasmic tissues is common in vivo and modulated by haplotype differences and developmental stage, Cell Reports 7 (2014) 2031-2041.


2012

Albrechtová J., Albrecht T., Baird S. J. E., Macholán M., Rudolfsen G., Munclinger P., Tucker P. K., Piálek J.: Sperm-related phenotypes implicated in both maintenance and breakdown of a natural species barrier in the house mouse, Proceedings of the Royal Society. B - Biological Sciences 279 (2012) 4803-4810.

Wasimuddin W., Čížková D., Bryja J., Albrechtová J., Hauffe H. C., Piálek J.: High prevalence and species diversity of Helicobacter spp. detected in wild house mice, Applied and Environmental Microbiology 78 (2012) 8158-8160.


2011

Trnik M., Albrechtová J., Kratochvíl L.: Persistent effect of incubation temperature on stress-induced behavior in the Yucatan banded gecko (Coleonyx elegans), Journal of Comparative Psychology 125 (2011) 22-30.