prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: cytogenetika a biodiversita
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 553
E-mail: jzimabrno.cas.cz

Výzkumné směry

 • srovnávací a evoluční cytogenetika,
 • systematika,
 • fylogeneze a ekologie savců.

Ukončené projekty

A multidisciplinary study of hybrid zones in the common shrew (2004-2007)

Centrum pro biodiverzitu (2005-2011)

Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (2006-2009)

Marie Curie research training network SEXASEX Sex to asex: a case study on transitions and coexistence between sexual and asexual reproduction (2006-2008)

Vzdělání

 • 1970-1975: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta.
 • 1978: rigorózní řízení - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta.
 • 1978-1981: vědecká příprava a obhajoba kandidátské disertační práce - Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV.
 • 1996: obhajoba doktorské disertační práce - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.
 • 1997: habilitace - Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká katedra.
 • 2004: profesorské řízení - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta.

Zaměstnání

 • 1981-1987: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV - vědecký pracovník, vědecký tajemník (1985-1987).
 • 1987-1993: Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV - vědecký pracovník, vědecký tajemník (1987-1990), vedoucí oddělení populační biologie (1990-1993).
 • 1993-1998: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR - vědecký pracovník, vedoucí laboratoře genetiky a embryologie (1994-1998).
 • 1998-2006: Ústav biologie obratlovců AV ČR - vědecký pracovník, předseda Vědecké rady (1998-2000), ředitel (2000-2006).
 • 2007-2009: Ústav biologie obratlovců AV ČR - předseda Rady, ředitel.
 • 1996-současnost: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie - docent zoologie (1997 - 2005), profesor zoologie (2005).
 • 2009-současnost: člen Akademické rady AV ČR.

Projekt

Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózou, (2012-2015).

Vydané knihy

 • Gaisler J. & Zima J., 2007: Zoologie obratlovců. 2. přepracované vydání. Academia, Praha, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9 (možno objednat zde).
 • Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F., Zima J., 2009: Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers, London, 272 pp.ISBN 978-1-4081-1399-8 (možno objednat zde).

Publikace

2018

Mahmoudi A., Zima J., Kryštufek B., Darvish J., Aliabadian M., Arslan A.: Systematic relationships within the Microtus arvalis (Rodentia: Cricetidae) group in Iran, inferred from cytogenetic analyses, Zoology in the Middle East 64 (2018) 1-8.


2017

Arslan A., Zima J.: Heterochromatin distribution and localization of NORs in the 2n = 48 cytotypes of Nannospalax xanthodon and N. ehrenbergi, Turkish Journal of Zoology 41 (2017) 390-396.

Kankilic T., Arslan A., Seker P. S., Kankilic T., Toyran K., Zima J.: A new chromosomal race (2n=44) of Nannospalax xanthodon from Turkey (Mammalia: Rodentia), Zoology in the Middle East 63 (2017) 181-188.

Zárybnická M., Riegert J., Bejček V., Sedláček F., Šťastný K., Šindelář J., Heroldová M., Vilímová J., Zima J.: Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central Europe, European Journal of Wildlife Research 63 (2017) .


2016

Arslan A., Kankilic T., Yorulmaz T., Kankilic T., Zima J.: Comparison of the chromosome banding patterns in Dryomys laniger and D. nitedula from Turkey, Turkish Journal of Zoology 40 (2016) 363-368.

Arslan A., Toyran K., Gözütok S., Yorulmaz T., Zima J.: Comparison of the chromosome banding patterns in three species of social voles (Microtus irani karamani, M. schidlovskii, M. anatolicus) from Turkey, Turkish Journal of Zoology 40 (2016) 910-916.

Arslan A., Kryštufek B., Matur F., Zima J.: Review of chromosome races in blind mole rats (Spalax and Nannospalax), Folia zoologica 65 (2016) 249-301.


2015

Arslan A., Zima J.: Chromosome banding pattern retrieves an independent origin of 2n = 50 chromosome populations of Nannospalax xanthodon from Turkey, Mammalian Biology 80 (2015) 440-445.

Arslan A., Zima J., Albayrak I., Yorulmaz T., Arslan E.: C-heterochromatin and NORs distribution in karyotypes of three vespertilionid bat species from Turkey, Biologia 70 (2015) 400-405.

Arslan A., Zima J.: Heterochromatin distribution and localization of nucleolar organizing regions in the 2n=52 cytotypes of Nannospalax xanthodon and N. ehrenbergi from Turkey, Zoological Studies 54 (2015) 6.

Gouveia A., Bejček V., Flousek J., Sedláček F., Šťastný K., Zima J., Yoccoz N. G., Stenseth N. C., Tkadlec E.: Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening, Population Ecology 57 (2015) 581-589.

Zemanová B., Hájková P., Hájek B., Martínková N., Mikulíček P., Zima J., Bryja J.: Extremely low genetic variation in endangered Tatra chamois and evidence for hybridization with an introduced Alpine population, Conservation Genetics 16 (2015) 729-741.


2014

Arslan A., Arisoy A., Zima J.: Comparison of the Chromosome Banding Pattern in the 2n = 5 6 Cytotypes of Nannospalax leucodon and N. xanthodon from Turkey, Scientific World Journal 2014 (2014) 121690.

Arslan A., Zima J., Yorulmaz T., Arslan E.: A new cytotype (2n=46) of Nannospalax xanthodon from Turkey, Zoology in the Middle East 60 (2014) 283-287.

Arslan A., Zima J.: Karyotypes of the mammals of Turkey and neighbouring regions: a review, Folia zoologica 63 (2014) 1-62.

Arslan A., Zima J.: The C-Banding and Ag-NOR Distribution Patterns in the Fallow Deer Dama dama (Mammalia: Cervidae) from Turkey, Cytologia 79 (2014) 181-185.


2013

Arslan A., Arisoy A., Zima J.: The chromosome banding pattern in two cytotypes (2n = 36 and 38) of blind mole rats from Turkey (Mammalia: Spalaxidae), Zoology in the Middle East 59 (2013) 95-100.

Arslan A., Zima J., Yorulmaz T., Gözütok S., Toyran K.: Chromosome banding pattern in fat dormouse and bank vole (Mammalia: Rodentia) from Turkey, Folia Biologica-Krakow 61 (2013) 47-51.

Arslan A., Zima J.: The banded karyotype of the 2n=58 chromosomal race of mole rats from Erzincan, Turkey, Folia zoologica 62 (2013) 19-23.

Arslan A., Zima J.: Distribution of C-heterochromatin and nucleolar organizer regions in the karyotype of marbled polecat, Vormela peregusna (Carnivora: Mustelidae), Acta Zoologica Bulgarica 65 (2013) 557-560.

Arslan A., Zima J., Koubínová D., Yorulmaz T., Toyran K., Gözütok S.: Karyotypes of three gerbil species of the genera Tatera and Gerbilliscus from Turkey and Senegal, North-Western Journal of Zoology 9 (2013) 57-62.

Koubínová D., Irwin N., Hulva P., Koubek P., Zima J.: Hidden diversity in Senegalese bats and associated findings in the systematics of the family Vespertilionidae, Frontiers in Zoology 10 (2013) 48.

Sadílek D., Šťáhlavský F., Vilímová J., Zima J.: Extensive fragmentation of the X chromosome in the bed bug Cimex lectularius Linnaeus, 1758 (Heteroptera, Cimicidae): a survey across Europe, Comparative Cytogenetics 7 (2013) 253-269.

Yorulmaz T., Zima J., Arslan A., Kankilic T.: Variations in C-heterochromatin and AgNOR distribution in the common vole (Microtus arvalis sensu lato) (Mammalia: Rodentia), Archives of Biological Sciences 65 (2013) 989-995.

Zima J., Arslan A., Benda P., Macholán M., Kryštufek B.: Chromosomal variation in social voles: a Robertsonian fusion in Günther‘s vole, Acta Theriologica 58 (2013) 255-265.


2012

Arslan A., Zima J.: Cytogenetic investigations in Sciurus anomalus from Turkish Thrace (Rodentia: Sciuridae), Acta Zoologica Bulgarica 64 (2012) 421-426.

Arslan A., Yorulmaz T., Toyran K., Albayrak I., Zima J.: C-banding and Ag-NOR distribution patterns in Euphrates jerboa, Allactaga euphratica (Mammalia: Rodentia), from Turkey, Mammalia 76 (2012) 435-439.

Horn A., Basset P., Yannic G., Banaszek A., Borodin P. M., Bulatova N. S., Jadwiszczak K., Jones R. M., Polyakov A. V., Ratkiewicz M., Searle J. B., Shchipanov N. A., Zima J., Hausser J.: Chromosomal rearrangements do not seem to affect the gene flow in hybrid zones between karyotypic races of the common shrew (Sorex araneus), Evolution 66 (2012) 882-889.

Pikula J., Banďouchová H., Novotný L., Meteyer C. U., Zukal J., Irwin N. R., Zima J., Martínková N.: Histopathology confirms White-Nose Syndrome in bats in Europe, Journal of Wildlife Diseases 48 (2012) 207-211.


2011

Arslan A., Yorulmaz T., Toyran K., Gözütok S., Zima J.: C-heterochromatin variation and NOR distribution in the Karyotype of water vole, Arvicola terrestris (Mammalia, Rodentia), Caryologia 64 (2011) 215-222.

Arslan A., Zima J.: Banded karyotype of the Konya wild sheep (Ovis orientalis anatolica Valenciennes, 1856) from Turkey, Comparative Cytogenetics 5 (2011) 81-89.

Arslan A., Sükrüye A., Zima J.: Variation in C-heterochromatin and NOR distribution among chromosomal races of mole rats (Spalacidae) from Central Anatolia,Turkey, Mammalian Biology 76 (2011) 28-35.

Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Zima Jr. J., Hájková A., Zima J.: Development of multiplex microsatellite sets for noninvasive population genetic study of the endangered Tatra chamois, Folia zoologica 60 (2011) 70-80.


2010

Arslan A., Zima J.: Banded karyotypes of Allactaga williamsi from Central Anatolia, Turkish Journal of Zoology 34 (2010) 533-537.

Koubínová D., Sreepada K. S., Koubek P., Zima J.: Karyotypic variation in rhinolophid and hipposiderid bats (Chiroptera: Rhinolophidae, Hipposideridae), Acta Chiropterologica 12 (2010) 393-400.

Kryštufek B., Vohralík V., Zima J., Koubínová D., Bužan E. V.: A new subspecies of the Iranian Vole, Microtus irani Thomas, 1921, from Turkey, Zoology in the Middle East 50 (2010) 11-18.

Martínková N., Bačkor P., Bartonička T., Blažková P., Červený J., Falteisek L., Gaisler J., Hanzal V., Horáček D., Hubálek Z., Jahelková H., Kolařík M., Korytár Ľ., Kubátová A., Lehotská B., Lehotský R., Lučan R. K., Májek O., Matějů J., Řehák Z., Šafář J., Tájek P., Tkadlec E., Uhrin M., Wagner J., Weinfurtová D., Zima J., Zukal J., Horáček I.: Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia, PLoS ONE 5 (2010) .


2009

Rudá M., Žiak D., Gauffre B., Zima J., Martínková N.: Comprehensive cross-amplification of microsatellite multiplex sets across the rodent genus Microtus, Molecular Ecology Resources 9 (2009) 974-978.


2008

Arslan A., Zima J., Özparlak H.: C-heterochromatin variation in the karyotype reflects species level distinction between Erinaceus roumanicus and E. concolor (Eulipotyphla: Erinaceidae) in Turkey, Zootaxa 1961 (2008) 1-10.

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šímová P., Šálek M., Anděra M., Bejček V., Hanák V., Hanel L., Lusk S., Mikátová B., Moravec J., Šťastný K., Zima J.: Species richness of vertebrates in the Czech Republic, Folia zoologica 57 (2008) 452-464.

Kryštufek B., Baxter R. M., Haberl W., Zima J., Bužan E. V.: Systematics and biogeography of the Mozambique thicket rat, Grammomys cometes, in Eastern Cape Province, South Africa, Journal of Mammalogy 89 (2008) 325-335.

Sreepada K. S., Koubínová D., Konečný A., Koubek P., Ráb P., Rábová M., Zima J.: Karyotypes of three species of molossid bats (Molossidae, Chiroptera) from India and western Africa, Folia zoologica 57 (2008) 347-357.