Bc. Iva Pospíšilová


Pozice: diplomant
Zaměření: behaviorální ekologie a fysiologie myší
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
E-mail: 19ipospisilovagmail.com

Diplomová práce

Steroidní hormony a sociální struktura: využití neinvazivního přístupu stanovení hladiny hormonů při studiu myši domácí v polopřirozených podmínkách a v behaviorálních experimentech (vedoucí M.Macholán).