Mgr. Iva Martincová


Pozice: doktorand
Zaměření: populační genetika a speciace
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 560 590 612
Mobil: +420 739 052 496
E-mail: 150438mail.muni.cz

Vzdělání

  • 2006-2009: bakalářské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, hydrobiologie. Práce: Teplota vody jako faktor ovlivňující životní strategie pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) v tekoucích vodách.
  • 2009-2011: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, hydrobiologie. Diplomová práce: Klasifikace taxocenóz larev říčních pakomárovitých a jejich popis z hlediska proměnných prostředí a biotických charakteristik.
  • 2011-současnost: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Vertebratologie. Práce: Chromozom Y a speciace, (vedoucí J.Piálek).

Zaměstnání a praxe