prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.


Pozice: vědecký pracovník kmenový
Zaměření: populační dynamika
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 585 634 561
E-mail: tkadlecprfnw.upol.cz

Výzkumné směry

 • populační dynamika živočišných populací a její modelování,
 • demografie savčích populací a modelování demografických parametrů,
 • teorie životních historií, proměnlivost v poměru pohlaví,
 • kontrola populací drobných savců, zejména hlodavců.

Vzdělání

 • 1982: MVDr. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
 • 1991: CSc. - Ústav systematické a ekologické biologie, Akademie věd.
 • 1999: Assoc. prof. ekologie - Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 2004: Prof. ekologie - Univerzita Palackého v Olomouci.

Zaměstnání

 • 1987–1989: Ústav biologie obratlovců Brno - vědecký asistent,
 • 1989–2009: Ústav systematické a ekologické biologie Brno - vědecký pracovník,
 • 1998–2004: Univerzita Palackého v Olomouci - assoc. profesor ekologie,
 • 2004-současnost: Univerzita Palackého v Olomouci - profesor ekologie, vedoucí katedry ekologie a životního prostředí a vědecký pracovník,
 • současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie Studenec - vědecký pracovník,
 • současnost: Univerzita Palackého v Olomouci - předseda Oborové rady (RDSO) = Rady doktorského studia oboru ekologie.

Pedagogická činnost

 • populační ekologie, životní historie, metody vědecké práce, analýza časových řad v ekologii, semináře k vědecké práci.

Současní Ph.D. studenti

 • Mgr. Petr Pavluvčík (od 2010),
 • Mgr. Ivana Petrová (od 2012).

Bývalí Ph.D. studenti

 • L.Trebatická: Proměnlivost v životních historiích drobných savců s fluktuující početností: odindividuálních rozhodnutí k populační dynamice, (2008, supervisor E.Tkadlec).
 • L.Lisická: Populační indexy ve studiu dynamiky drobných savců, (2007, vedoucí E.Tkadlec).
 • J.Losík: Modelování demografických procesů v populacích drobných savců, (2007, vedoucí E.Tkadlec).
 • E.Jánová: Proměnlivost demografické struktury populací hraboše polního v zemědělské krajině, (2006, supervisor E.Tkadlec).
 • J.Bryja: Demografická charakteristika populace hraboše polního (Microtus arvalis) na jižní Moravě, (2000, konzultant E.Tkadlec).
 • P.Krejčová-Š?astná: Vliv fotoperiody na životně důležité znaky u hraboše polního Microtus arvalis, (1997, konzultant E.Tkadlec).

Projekty

 • GA ČR grant č. 524/09/0715: Připravte svého psa! Psí babezióza jako model „náhle se objevující infekční nemoci“ postupující střední Evropou, hlavní řešitel: VFÚ, spoluřešitel E.Tkadlec.
 • GA ČR grant č. 206/04/2003: “Ekologické interakce v populacích drobných hlodavců” 2004-2006, hlavní řešitel: E.Tkadlec, CSc.
 • GA ČR grant 206/02/P068: "Poměr pohlaví u hrabošů – mohou matky manipulovat pohlaví svých potomků?" 2002-2004, odpovědný garant projektu: E. Tkadlec.
 • GAČR grant č. 524/01/1316: "Populační dynamika hraboše polního a nová praktická metoda prognózy jeho početnosti", 2001-2003, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • NATO Science Fellowship pro ČR, projekt: "Modelling population dynamics in microtines", říjen-prosinec 2000, University of Oslo, Norsko, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GAČR grant č. 524/96/1095: "Prekociální rozmnožování: nový fenomén v reprodukci hrabošovitých hlodavců", 1996-98, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GA AVČR grant č. A6087603: "Reprodukční strategie a genetická proměnlivost u hraboše polního (Microtus arvalis)", 1996-1998, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GA AV ČR grant č. 669109 "Kolísání poměru pohlaví u hraboše polního", 1993-1995, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GA AV ČR grant č. A6045902: "Role hybridních zón ve speciaci: genetické mapování hybridní zóny mezi Mus musculus a Mus domesticus", 1999-2001, hlavní řešitel: M.Macholán.

Publikace

2016

Gouveia A. R., Bjornstad O. N., Tkadlec E.: Dissecting geographic variation in population synchrony using the common vole in central Europe as a test bed, Ecology and Evolution 6 (2016) 212-218.


2015

Gouveia A., Bejček V., Flousek J., Sedláček F., Šťastný K., Zima J., Yoccoz N. G., Stenseth N. C., Tkadlec E.: Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening, Population Ecology 57 (2015) 581-589.

Pavluvčík P., Poprach K., Machar I., Losík J., Gouveia A., Tkadlec E.: Barn owl productivity response to variability of vole populations, PLoS ONE 10 (2015) .

Sobek Jr. A., Zbořilová B., Procházka M., Šilhánová E., Koutná O., Klásková E., Tkadlec E., Sobek A.: High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself, Fertility and Sterility 103 (2015) 756-760.

Šálek M., Drahníková L., Tkadlec E.: Changes in home range sizes and population densities of carnivore species along the natural to urban habitat gradient, Mammal Review 45 (2015) 1-14.


2014

Šálek M., Červinka J., Pavluvčík P., Poláková S., Tkadlec E.: Forest-edge utilization by carnivores in relation to local and landscape habitat characteristics in central European farmland, Mammalian Biology 79 (2014) 176-182.


2013

Cornulier T., Yoccoz N. G., Bretagnolle V., Brommer J. E., Butet A., Ecke F., Elston D. A., Framstad E., Henttonen H., Hornfeldt B., Huitu O., Imholt C., Ims R. A., Jacob J., Jedrzejewska B., Millon A., Petty S. J., Pietiainen H., Tkadlec E., Zub K., Lambin X.: Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores, Science 340 (2013) 63-66.

Hušek J., Adamík P., Albrecht T., Cepák J., Kania W., Mikolášková E., Tkadlec E., Stenseth N. C.: Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity, Population Ecology 55 (2013) 363-375.


2012

Suchomel J., Purchart L., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Tkadlec E.: Vole damage to planted tree regeneration conditioned by some environmental factors, Austrian Journal of Forest Science 129 (2012) 56-65.

Tkadlec E., Heroldová M., Víšková V., Bednář M., Zejda J.: Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats, Folia zoologica 61 (2012) 246-253.


2011

Heroldová M., Tkadlec E.: Harvesting behaviour of three central European rodents: Identifying the rodent pest in cereals, Crop Protection 30 (2011) 82-84.

Heroldová M., Homolka M., Tkadlec E., Kamler J., Suchomel J., Purchart L., Krojerová J., Barančeková M., Turek K., Baňař M.: Vole impact on tree regeneration: insights into forest management, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 101-102.

Kubelová M., Tkadlec E., Bednář M., Roubalová E., Široký P.: West-to-east differences of Babesia canis canis prevalence in Dermacentor reticulatus ticks in Slovakia, Veterinary Parasitology 180 (2011) 191-196.

Široký P., Kubelová M., Bednář M., Modrý D., Hubálek Z., Tkadlec E.: The distribution and spreading pattern of Dermacentor reticulatus over its threshold area in the Czech Republic—How much is range of this vector expanding?, Veterinary Parasitology 183 (2011) 130-135.

Tkadlec E., Suchomel J., Purchart L., Heroldová M., Čepelka L., Homolka M.: Synchronous population fluctuations of forest and field voles: implications for population management, Julius-Kühn-Archiv 432 (2011) 97-98.

Tkadlec E., Lisická-Lachnitová L., Losík J., Heroldová M.: Systematic error is of minor importance to feedback structure estimates derived from time series of nonlinear population indices, Population Ecology 53 (2011) 495-500.


2010

Heroldová M., Čižmář D., Tkadlec E.: Predicting rodent impact in crop fields by near-infrared reflectance spectroscopy analysis of their diet preferences, Crop Protection 29 (2010) 773-776.

Heroldová M., Pejčoch M., Bryja J., Jánová E., Suchomel J., Tkadlec E.: Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape, Vector-Borne and Zoonotic Diseases 10 (2010) 599-603.

Martínková N., Bačkor P., Bartonička T., Blažková P., Červený J., Falteisek L., Gaisler J., Hanzal V., Horáček D., Hubálek Z., Jahelková H., Kolařík M., Korytár Ľ., Kubátová A., Lehotská B., Lehotský R., Lučan R. K., Májek O., Matějů J., Řehák Z., Šafář J., Tájek P., Tkadlec E., Uhrin M., Wagner J., Weinfurtová D., Zima J., Zukal J., Horáček I.: Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia, PLoS ONE 5 (2010) .

Sobek Jr. A., Tkadlec E., Hladíková B., Sobek A.: Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients?, Human Reproduction 25 (2010) 127-132.

Tkadlec E., Heroldová M., Obdržálková D., Zejda J., Zapletal M.: Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního, Rostlinolékař 2010 (2010) 15-17.


2007

Heroldová M., Bryja J., Zejda J., Tkadlec E.: Structure and diversity of small mammal communities in agriculture landscape, Agriculture, Ecosystems and Environment (2007) 206-210.

Honza M., Požgayová M., Procházka P., Tkadlec E.: Consistency in egg rejection behaviour: responses to repeated brood parasitism in the blackcap (Sylvia atricapilla), Ethology 113 (2007) 344-351.

Jánová E., Nesvadbová J., Tkadlec E.: Is the eye lens method of age estimation reliable in voles?, Folia zoologica 56 (2007) 119-125.

Jánová E., Havelková D., Tkadlec E.: Does reproduction accelerate the growth of eye lens mass in female voles?, Belgian Journal of Zoology 137 (2007) 85-88.

Lisická L., Losík J., Zejda J., Heroldová M., Nesvadbová J., Tkadlec E.: Measurement error in a burrow index to monitor relative population size in the common vole, Folia zoologica 56 (2007) 169-176.

Losík J., Lisická L., Hříbková J., Tkadlec E.: Demografická struktura a procesy v přírodní populaci křečka polního (Cricetus cricetus) na Olomoucku, Lynx 38 (2007) 21-29.

Skorič M., Shitaye E. J., Halouzka R., Fictum P., Trčka I., Heroldová M., Tkadlec E., Pavlík I.: Tuberculous and tuberculoid lesions in free living small terrestrial mammals and the risk of infection to humans and animals: a review, Veterinární medicína 52 (2007) 144-161.

Zbořil J., Hladíková B., Tkadlec E.: Populační dynamika zajíce polního (Lepus europaeus) na střední Moravě, Lynx 38 (2007) 89-97.