Dny otevřených dveří 2016

2. 11. 2016 - 5. 11. 2016

 

 

 

 

V rámci Týdne vědy a techniky proběhly ve dnech 2.-5.11.2016 Dny otevřených dveří na všech třech pracovištích Ústavu biologie obratlovců AV ČR - v Brně, Studenci i Valticích.

Brno: 

Pracoviště navštívily čtyři předem ohlášené skupiny, jmenovitě studenti Střední průmyslové školy chemické Brno, Vzdělávacího institutu Integra Brno, Gymnázia Tišnov a také pracovníci projektové, inženýrské a dodavatelské společnosti SUDOP Brno, celkem 63 osob. Účastnící byli seznámeni s historií a vědeckou činností pracoviště, předem si objednali a vyslechli dvě přednášky a diskutovali s pracovníky ichtyologické a ornitologické laboratoře. Navštívili také akreditované chovné zařízení experimentálních ryb. 

Kromě zmíněných přednášek, které se konaly během DOD v budově ústředí ústavu, pracovníci ÚBO přednesli další dvě přednášky v Literární kavárně Knihkupectví ACADEMIA v Brně (Austrálie: centrum endemismu) a v Muzeu Vysočiny Jihlava (V teritoriu Jezerní dámy: Expedice Tygr) ve dnech 3. a 9. 11. 2016.

Studenec:

Den otevřených dveří byl na webových stránkách ÚBO přeložen na duben 2017 (v souvislosti s plánovaným otevřením nových chovů), ale na stránkách Týdne vědy a techniky zůstal termín původní, takže někteří návštěvníci si ho našli a přišli (cca 20 lidí). Pro Gymnázium Třebíč byla uspořádána přednáška o pracovišti a exkurze do laboratoří (cca 45 studentů). 

Valtice: 

V rámci Dnů otevřených dveří byla zorganizována exkurze pro studenty 2. a 3. ročníku gymnázia Hustopeče (cca 25 studentů). Studenti navštívili laboratoře, byli seznámeni s odchytovými metodikami a s projekty, které se v současnosti na pracovišti řeší. 

Fotografie můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Jak probíhaly Dny otevřených dveří na detašovaném pracovišti ve Studenci? ..

4. 11. 2015 - 7. 11. 2015

 

Co o nás napsali v Třebíčském deníku a Horáckých novinách?

Více si můžete přečíst zde: Třebíčský deník a Horácké noviny 

Vědci ze Studence na Třebíčsku znovu otevírají své dveře dokořán...

6. 11. 2015

Vědci ze Studence na Třebíčsku znovu otevírají své dveře dokořán... 
Celý rozhovor s J. Bryjou si můžete poslechnout zde.

 

Dny otevřených dveří 2015

4. 11. 2015 - 7. 11. 2015

Dny otevřených dveří v rámci Týdne Vědy a Techniky budou probíhat na všech třech pracovištích Ústavu biologie obratlovců AV ČR:

1) Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno

Místo konání: Květná 8, Brno

Datum a doba konání: Pátek 6. 11. 2015, 8:30-16:00

Kontakt: Ing. Miroslav Čapek, CSc., 543 422 538, capek@ivb.cz

Témata exkurzí:

 • Seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
 • Prohlídka vertebratologických sbírek
 • Výstavka pomůcek a přístrojů pro studium obratlovců v přírodě
 • Středisko vědeckých informací a knihovna

Poznámka: V případě zájmu mohou účastníci navštívit také jednotlivá vědecká oddělení ústavu a diskutovat s jejich pracovníky.

Témata přednášek:

 • Biodiverzita Indického subkontinentu:  zaostřeno na velké kočky a další ohrožené obratlovce (M. Čapek)
 • Práce na vědecké stanici J.G. Mendela v Antarktidě (P. Jurajda) a další dle domluvy

Upozornění: Přednášky, včetně doby konání, je potřeba domluvit předem, uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů (např. exkurze ze středních škol) a jejich témata se mohou změnit.    

Další program:

 • promítání vybraných dokumentárních filmů: „Příběhy zvědavých přírodovědců“ (nová série 10 dokumentů o práci Ústavu, natočená pro ČT)

2) Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Studenec

Místo konání: Studenec 122 (okres Třebíč)

Datum a doba konání: Středa 4.11. - pátek 6.11.2015 9:00-16:00 pro školy (pouze po předchozí domluvě) + sobota 7.11.2015, 9:00 a 10:30 pro veřejnost

Kontakt: Mgr. Anna Bryjová , 560 590 621, bryjova@ivb.cz

Témata exkurzí:        

 • Seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
 • + ukázky chovu hlodavců, ptáků a obojživelníků - studium chování, vzniku druhů, pohlavního výběru a funkční biologie
 • + molekulární laboratoř - jak a z čeho získávat genetická data

Témata přednášek: 

 • Závod červené královny a imunitní systém (A. Fornůsková)
 • Životní strategie ptáků - od molekul k ekologii (O. Tomášek)
 • Obojživelníci a plazi České republiky – nenáviděni i milováni (R. Smolinský)
 • Studiem DNA k ochraně druhů (B. Zemanová)
 • Polymerázová řetězová reakce aneb děkujeme, pane Mullis! (T. Králová)
 • Co je malé, to je milé – proč a jak studovat africké hlodavce? (J. Bryja)
 • Syndrom bílého nosu – infekční onemocnění, které zdecimovalo populace netopýrů v Severní Americe (N. Martínková)

Upozornění: Přednášku, včetně doby konání, je třeba domluvit předem, uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů (např. exkurze ze středních škol) a její téma se může změnit.     

Další program:          

 • celodenní promítání cyklu dokumentárních filmů: „Příběhy zvědavých přírodovědců“ (nová série 10 dokumentů o práci Ústavu, natočená pro ČT)
 • naučná stezka „Studenecké rybníky“
 • dětský koutek

3) Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Valtice

Místo konání: Klášterní 212, Valtice (okres Břeclav)

Datum a doba konání: Středa 4.11.2015, 9:00-15:00

Kontakt: RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., 519 352 961, rudolf@ivb.cz

Témata exkurzí:

 • Prohlídka přístrojového vybavení pracoviště, včetně molekulární laboratoře - ukázka vybraných technik (PCR, Real-timePCR, Reverse line blotting)
 • Pozorování vybraných zástupců hematofágních členovců (klíšťata, komáři, ovádi), včetně jejich makro i mikroskopických ukázek
 • Mikroskopické pozorování vybraných zástupců bakterií a protozoí
 • Pozorování buněčných linií, sérologické metody v praxi
 • Ukázka pomůcek a metod využívaných při terénních sběrech bezobratlých a obratlovců - vlajkování klíšťat, pasti na odchyt komárů (např. CDC CO2, BG-sentinel, bird-baited, ovitrap),  živolovné pasti na odchyt hlodavců

 

Témata přednášek:

 • Emergentní zoonózy - izolace pro vědu nových mikroorganizmů z hematofágních členovců i obratlovců
 • Hrozba nových exotických nákaz

 

Další program:

 • představení evropských projektů 7. rámcového programu EU řešených pracovištěm ve Valticích (EDENext, VECTORNET),
 • diskuze návštěvníků se členy týmu k aktuálním otázkám výzkumu emergentních zoonóz,

Upozornění: Přednášku, včetně doby konání, je potřeba domluvit předem, uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů (např. exkurze ze středních škol) a její téma se může změnit.    

 • promítání populárně-naučného dokumentu,
 • Komáří ráj – fenomén lužního lesa.

Více zde.