Veletrh vědy 2018

7. 6. 2018 - 9. 6. 2018

Ve dnech 7.–9. 6. 2018 se v PVA EXPO Praha uskuteční Veletrh vědy 2018. Také Ústav biologie obratlovců AV ČR zde bude mít stánek, a proto nás neváhejte navštívit. Otevírací doba 10,00 - 18,00. Budeme se těšit!

Soví noc ve Studenci

24. 3. 2018 - 24. 3. 2018

V sobotu 24. 3. 2018 Vás zveme na soví noc, která proběhne na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci (mapku, kde se pracoviště nachází, naleznete v pozvánce). Během programu, který bude uzpůsoben i pro děti, zazní informace o sovích druzích, které můžeme pozorovat v okolí. Dozvíte se, proč je sýček obecný ptákem roku a rovněž spoustu informací ze sovího života.

Akce bude zahájena v 18 hodin přednáškou. Následovat bude cca hodinová večerní procházka zakončena večerním odchytem a ukázkou kroužkování (pokud se zadaří J). Pro děti bude během přednášky připravena výtvarná soví dílnička.

S sebou teplé terénní oblečení a baterku. V případě nepříznivého počasí (silný déšť/sněžení nebo vítr) může být akce zrušena (přihlášení účastníci o tom budou případně informováni SMS zprávou nejpozději 3 hodiny před akcí).

Soví nocí Vás provedou Oldřich Tomášek a Ondřej Kauzál.

Kapacita akce je 20 lidí, hlásit se můžete na mail: fornuskova@ivb.cz

Více zde.

Soví noc v Tišnově

15. 3. 2018 - 15. 3. 2018

Začátek ve čtvrtek 15. 3. v 18:00 v SVČ Tišnov (Riegrova 312). Představení našich druhů sov a jejich hlasů, hry pro děti a večerní vycházka na Květnici, při které se pokusíme nalákat a zaslechnout její soví obyvatele. Ukončení do 21 hodin. Pořádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Střediskem volného času Inspiro. Životem sov vás provedou Jaroslav Koleček (tel.: 605 552 978, j.kolecek@gmail.com) a Ivana Kroutilová (tel.: 737 331 437, reditelka@svcinspiro.cz).

Více zde.

Vítání nejen prvních ptačích migrantů s Vojtou Brlíkem

15. 3. 2018 - 17. 3. 2018

Vítání nejen prvních ptačích migrantů s Vojtou Brlíkem proběhne 15. - 17. 3. 2018 na terénní stanici Mohelský mlýn.

Více zde.

Zoologické dny 2018

8. 2. 2018 - 9. 2. 2018

Zoologické dny 2018 se uskuteční 8. a 9. února 2018 v Praze.
Více informací se dozvíte zde

Pojďte s námi poznat živočichy pozdního léta

8. 9. 2017

Níže naleznete pozvánku na zajímavou exkurzi konající se 8.9.2017 v 17:00 na detašovaném pracovišti ve Studenci.

Více zde.

Hybrid Zone Workshop

4. 9. 2017 - 7. 9. 2017

Hlavním cílem workshopu je představit problematiku hybridních zón jako ideálního prostředí pro výzkum interakcí patogenů s jejich hostiteli. Hybridní zóny (HZ) jsou tzv. přírodní laboratoří, kde můžeme pomocí nových sekvenačních metod a celogenomového sekvenování detailně sledovat evolučně-genetické procesy v přirozeném prostředí. Výzkum HZ má na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) dlouholetou tradici, recentně je rovněž intenzivně studována koevoluce mezi hostiteli a jejich parazity. Nedávno zde bylo při studiu HZ myši domácí zjištěno, že genetická struktura některých parazitů, jejichž životní cyklus je úzce spjat s hostitelem, za určitých podmínek zrcadlí genetickou strukturu hostitele, a ve středu HZ hostitele se mohou nacházet rovněž hybridní paraziti (tzv. "matrjoška HZ"). Tato situace pak poskytuje významný zdroj nových genetických variant parazitů, z nichž některé mohou být adaptivní a mohou přispívat k vyšší patogenitě. Na workshopu zazní přednášky především od odborníků z ÚBO AV ČR, kteří se výzkumem hybridních zón aktivně zabývají. Přednášky a praktická cvičení budou zaměřeny na využití přístupů tzv. "high-throughput" sekvenování při studiu evolučně-genetických procesů u parazitů a jejich hostitelů v HZ a jejich vliv na potenciální vznik nových variant patogenů a jejich šíření. Studenti se tak budou mít možnost v rámci workshopu seznámit s různými modelovými situacemi, metodami, praktickými tipy a analýzami, které jsou pro studium interakcí mezi hostiteli a patogeny relevantní. 

Workshop proběhne za podpory v rámci výzvy Výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé výzkumné pracovníky a studenty (VVA) ze zahraničí přispívají k získávání perspektivních výzkumných pracovníků a studentů ze zahraničí pro výzkumnou práci, k internacionalizaci pracovišť Akademie věd ČR a ke zviditelnění a zvýšení prestiže Akademie věd ČR v mezinárodním kontextu.

Cílem VVA je zvyšování vědecké kvalifikace, získávání nových zkušeností a znalostí, zdokonalování se v technikách a metodách výzkumné práce, navázání kontaktů a případné zapojení účastníků aktivit do výzkumné činnosti pracoviště.

Na ÚBO bylo požádáno v rámci výzvy, která byla vyhlášena v roce 2016 o podpoření organizace workshopu o hybridních zónách. Dotace AV ČR byla schválena v celkové výši 40 000CZK.

Workshop proběhne 4. – 7. 9. 2017 na terénní stanici Mohelský mlýn.

Zájemci se mohou hlásit na mail: fornuskova@ivb.cz, komarkova@ivb.cz

Kapacita kurzu je omezená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více zde.

Dny otevřených dveří 2017

8. 11. 2017 - 11. 11. 2017

 

 

Dny otevřených dveří se budou konat v rámci Týdne vědy a techniky 8.-11.11.2017. Více informací k jednotlivým pracovištím naleznete v příloze.

Více zde.

Ještě jednou o Expedici Neuron


Vědec ze Studence objevil zapomenutého krokodýla ...
Více čtěte zde.

Expedice Neuron – Za tajemným krokodýlem do Konga

Objevený, zapomenutý a znovuobjevovaný. To je příběh krokodýla konžského, trpaslíka mezi krokodýly z centrální Afriky. Podstatnou roli v něm hraje Václav Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Před časem objevil v Kongu unikátní lokalitu, kde tento plaz žije v sousedství krokodýla čelnatého – skvělá příležitost k detailnějšímu prozkoumání jejich soužití.

Václav Gvoždík vyhrál soutěž Expedice Neuron v roce 2015 a získal částku 250 tisíc korun. Peníze využije na výzkum, jehož výsledky mohou přispět k tomu, aby zoologové uznali krokodýla konžského jako samostatný druh.

Expedice, která byla zahájena 16. ledna 2017 a potrvá přibližně dva měsíce, by tak měla přinést důkazy o existenci nového, dosud přehlíženého, druhu afrického pralesního krokodýla, zjistit jeho rozšíření, sesbírat tkáňové vzorky pro následné genetické analýzy pro testování potenciální hybridizace s jinými druhy krokodýlů, ale také zmonitorovat rozsah obchodu s masem krokodýlů, tzv. bushmeat.

Novinky z expedice, která právě probíhá, si můžete přečíst zde.

Zoologický seminář - místnost A11/114, Univerzitní kampus Bohunice

22. 2. 2018 - 17. 5. 2018

Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se každý čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/114, kampus Bohunice.

Více zde.

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář - místnost A11/333 - Univerzitní kampus Bohunice

22. 2. 2018 - 17. 5. 2018

Níže naleznete program Vertebratologického semináře Pokroky ve výzkumu obratlovců konajícího se ve čtvrtek 16:00-17:50, v posluchárně A11/333 (Univerzitní kampus Brno Bohunice).

Více zde.

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

1. 3. 2018 - 10. 5. 2018

V příloze naleznete program přednášek Biologické čtvrtky. Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí.

Více zde.

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ

27. 4. 2017 - 29. 4. 2017

Pozvánka na ornitologické cvičení pro studenty VŠ, které se uskuteční 27.-29.4.2017, které se uskuteční na Mohelském mlýně.

Více zde.

Doktorandská konference

1. 2. 2017

Ve středu 1.2.2017 v 8:30 se v zasedací místnosti Ústavu biologie obratlovců (Květná 8, Brno) uskuteční doktorandská konference. (Účast doktorandů je povinná, ostatní hosté jsou vítáni.)

Více zde.

Zoologické Dny 2017

9. 2. 2017 - 10. 2. 2017

Konference Zoologické dny 2017 se uskuteční 9.-10.2.2017 v Brně. Konferenci bude předcházet předkonferenční workshop, který se uskuteční 8.2.2017 od 13:00 v zasedací místnosti ÚBO (Květná 8, Brno). Více informací zde.

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

13. 10. 2016 - 15. 12. 2016

V příloze naleznete program přednášek Biologické čtvrtky. Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí.

Více zde.

Pokroky ve výzkumu obratlovců - Vertebratologický seminář

22. 9. 2016 - 15. 12. 2016

Níže naleznete program Vertebratologického semináře Pokroky ve výzkumu obratlovců konajícího se ve čtvrtek 15:00-16:50, v posluchárně A11/235 (kampus Bohunice).

Více zde.

Zoologický seminář

22. 9. 2016 - 15. 12. 2016

Níže naleznete program Zoologického semináře konajícího se ve čtvrtek ve 13:00, v posluchárně A11/306, kampus Bohunice.

Více zde.

International Colloquium – Biology of the Soricidae IV

12. 9. 2016 - 14. 9. 2016

Slavnostní otevření Národní genetické banky živočichů

9. 6. 2016 - 9. 6. 2016

9. června v 11:00 se uskuteční na Mohelském mlýně slavnostní otevření Národní genetické banky živočichů.

Více zde.

Rodens et Spatium

25. 7. 2016 - 29. 7. 2016

25.-29.7.2016 se uskuteční v Olomouci 15. mezinárodní konference Rodens et Spatium. Více informací naleznete zde.

Zoológia 2016

24. 11. 2016 - 26. 11. 2016

25.-29.7.2016 se uskuteční ve slovenské Nitře konference Zoológia 2016. Více informací naleznete zde.

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář

26. 2. 2016 - 19. 5. 2016

Níže naleznete program Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář - čtvrtky 15:00 - 16:50, posluchárna A11/333

Více zde.

Zoologický seminář

25. 2. 2016 - 19. 5. 2016

Níže naleznete program Zoologického semináře - Brno, UK Bohunice, místnost A11/114 - každý čtvrtek ve 13:00.

Více zde.

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

25. 2. 2016 - 28. 4. 2016

Zveme Vás na Biologické čtvrtky ve Viničné 7. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie".

Více zde.

Netopýři v Eurasii tolerují nemoc, která devastuje jejich příbuzné v Severní Americe


Český vědecký tým společně s mezinárodními spolupracovníky zjistil, že netopýry v Palearktu chrání před smrtelnou nemocí zvanou syndrom bílého nosu (white-nose syndrome, WNS) mechanismus tolerance patogenu. Více se dozvíte zde.

Life Sciences - seminar series

25. 2. 2016 - 19. 5. 2016

Níže naleznete program Life Sciences seminars (jaro 2016).

Více zde.

Společné zasedání oborových komisí DSP Zoologie a Ekologie s vystoupením všech doktorandů

28. 1. 2016 | 08:30

Termín a místo konání: Čtvrtek 28. 1. 2016, od 8.30 hod., zasedací místnost Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, Brno.

Více zde.

Pozvánka na Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation workshop

18. 11. 2015 - 20. 11. 2015

18.-20.11.2015 se na detašovaném pracovišti ve Studenci a na terénní stanici Mohelský mlýn uskuteční Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation workshop.

Více zde.

Madagaskar: Místo učebnic živý atlas

22. 10. 2015 - 22. 10. 2015

Pozvánka přednášku Madagaskar: Místo učebnic živý atlas - čtvrtek 22.10.2015 od 16:00 - Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Univerzitní kampus Bohunice, posluchárna A11/235. 

Více zde.

Dny otevřených dveří 2015

4. 11. 2015 - 7. 11. 2015

Dny otevřených dveří v rámci Týdne Vědy a Techniky budou probíhat na všech třech pracovištích Ústavu biologie obratlovců AV ČR:

1) Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno

Místo konání: Květná 8, Brno

Datum a doba konání: Pátek 6. 11. 2015, 8:30-16:00

Kontakt: Ing. Miroslav Čapek, CSc., 543 422 538, capek@ivb.cz

Témata exkurzí:

 • Seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
 • Prohlídka vertebratologických sbírek
 • Výstavka pomůcek a přístrojů pro studium obratlovců v přírodě
 • Středisko vědeckých informací a knihovna

Poznámka: V případě zájmu mohou účastníci navštívit také jednotlivá vědecká oddělení ústavu a diskutovat s jejich pracovníky.

Témata přednášek:

 • Biodiverzita Indického subkontinentu:  zaostřeno na velké kočky a další ohrožené obratlovce (M. Čapek)
 • Práce na vědecké stanici J.G. Mendela v Antarktidě (P. Jurajda) a další dle domluvy

Upozornění: Přednášky, včetně doby konání, je potřeba domluvit předem, uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů (např. exkurze ze středních škol) a jejich témata se mohou změnit.    

Další program:

 • promítání vybraných dokumentárních filmů: „Příběhy zvědavých přírodovědců“ (nová série 10 dokumentů o práci Ústavu, natočená pro ČT)

2) Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Studenec

Místo konání: Studenec 122 (okres Třebíč)

Datum a doba konání: Středa 4.11. - pátek 6.11.2015 9:00-16:00 pro školy (pouze po předchozí domluvě) + sobota 7.11.2015, 9:00 a 10:30 pro veřejnost

Kontakt: Mgr. Anna Bryjová , 560 590 621, bryjova@ivb.cz

Témata exkurzí:        

 • Seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
 • + ukázky chovu hlodavců, ptáků a obojživelníků - studium chování, vzniku druhů, pohlavního výběru a funkční biologie
 • + molekulární laboratoř - jak a z čeho získávat genetická data

Témata přednášek: 

 • Závod červené královny a imunitní systém (A. Fornůsková)
 • Životní strategie ptáků - od molekul k ekologii (O. Tomášek)
 • Obojživelníci a plazi České republiky – nenáviděni i milováni (R. Smolinský)
 • Studiem DNA k ochraně druhů (B. Zemanová)
 • Polymerázová řetězová reakce aneb děkujeme, pane Mullis! (T. Králová)
 • Co je malé, to je milé – proč a jak studovat africké hlodavce? (J. Bryja)
 • Syndrom bílého nosu – infekční onemocnění, které zdecimovalo populace netopýrů v Severní Americe (N. Martínková)

Upozornění: Přednášku, včetně doby konání, je třeba domluvit předem, uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů (např. exkurze ze středních škol) a její téma se může změnit.     

Další program:          

 • celodenní promítání cyklu dokumentárních filmů: „Příběhy zvědavých přírodovědců“ (nová série 10 dokumentů o práci Ústavu, natočená pro ČT)
 • naučná stezka „Studenecké rybníky“
 • dětský koutek

3) Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Valtice

Místo konání: Klášterní 212, Valtice (okres Břeclav)

Datum a doba konání: Středa 4.11.2015, 9:00-15:00

Kontakt: RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., 519 352 961, rudolf@ivb.cz

Témata exkurzí:

 • Prohlídka přístrojového vybavení pracoviště, včetně molekulární laboratoře - ukázka vybraných technik (PCR, Real-timePCR, Reverse line blotting)
 • Pozorování vybraných zástupců hematofágních členovců (klíšťata, komáři, ovádi), včetně jejich makro i mikroskopických ukázek
 • Mikroskopické pozorování vybraných zástupců bakterií a protozoí
 • Pozorování buněčných linií, sérologické metody v praxi
 • Ukázka pomůcek a metod využívaných při terénních sběrech bezobratlých a obratlovců - vlajkování klíšťat, pasti na odchyt komárů (např. CDC CO2, BG-sentinel, bird-baited, ovitrap),  živolovné pasti na odchyt hlodavců

 

Témata přednášek:

 • Emergentní zoonózy - izolace pro vědu nových mikroorganizmů z hematofágních členovců i obratlovců
 • Hrozba nových exotických nákaz

 

Další program:

 • představení evropských projektů 7. rámcového programu EU řešených pracovištěm ve Valticích (EDENext, VECTORNET),
 • diskuze návštěvníků se členy týmu k aktuálním otázkám výzkumu emergentních zoonóz,

Upozornění: Přednášku, včetně doby konání, je potřeba domluvit předem, uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů (např. exkurze ze středních škol) a její téma se může změnit.    

 • promítání populárně-naučného dokumentu,
 • Komáří ráj – fenomén lužního lesa.

Více zde.

Živá příroda údolí Oslavy a Chvojnice

8. 10. 2015 - 30. 10. 2015

Úvodní přednáška a vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8. října 2015 od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. 

Novinky v poznání a ochraně biodiverzity přírodního skvostu Náměšťska

9.–30. října 2015 ve Výstavní síni Staré radnice v Náměšti nad Oslavou
Úvodní přednáška a vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8. října 2015 od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.


Na přípravě se podíleli odborníci z Akademie věd České republiky, Masarykovy univerzity a dalších našich výzkumných institucí.

Více zde.

Pokroky ve výzkumu - vertebratologický seminář

24. 9. 2015 - 17. 12. 2015

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář_ PS 2015, čtvrtky 16:00 - 17:50, univerzirtní kampus Bohunice, posluchárna  A11/235. 

Více zde.

Life sciences seminar series: 24.9.2015 - Peter Hore

24. 9. 2015

Life sciences seminar series: 24.9.2015 - Peter Hore: A chemical compass:
how migratory birds may navigate.

Více zde.

Herbivorie a její vliv na ekologickou stabilitu korálových útesů lakadivského atolu (Indie)

24. 9. 2015

Srdečně vás zveme na obhajobu disertační práce Mgr. Nicole Černohorská Herbivorie a její vliv na ekologickou stabilitu korálových útesů lakadivského atolu (Indie) - 24. 9. 2015 ve 13:00, posluchárna A11/306, Univerzitní kampus Bohunice.

Více zde.

Program zoologického semináře

24. 9. 2015 - 17. 12. 2015

Níže naleznete program zoologického semináře na podzim 2015 - místnost A11/306, Univerzitní kampus Bohunice, každý čtvrtek 13:00.

Více zde.

6. oborová konference

16. 9. 2015

Botanický ústav AV ČR si Vás spolu s partnery projektu: Ústavem biologie obratlovců  a Ústavem experimentální botaniky AV ČR,  dovoluje pozvat na 6. Oborovou konferenci na téma Invaze a paraziti a Velikost genomu a polyploidizace v rámci realizace projektu: Integrace experimentální a populační biologie pomocí nových metod v mezioborové problematice - cesta k excelenci s mladými vědci, reg.č.: CZ.1.07/2.3.00/30.0048.    

Konference proběhne dne 16.9.2015, od 8:55h v Průhonickém zámku, Zámek 1, Průhonice. Více informací u organizátora konference: Zuzana Münzbergová (zuzmun@natur.cuni.cz).

Více zde.

Projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro ZŠ a SŠ

16. 9. 2015 - 17. 9. 2015

16. a 17.9. se na Mohelském mlýně uskuteční v rámci projektu BIOM dva projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro Gymnázium Elgartova, Brno a SZŠ Třebíč. Více informací

Life Sciences - seminar series

24. 9. 2015 - 17. 12. 2015

Níže naleznete program MU Life Sciences Seminar pro období podzim 2015.

Více zde.

Pojďte s námi za podzimními rybami, savci a snad i houbami

12. 9. 2015

Podzimní exkurse proběhne 12. 9. 2015.

Tato exkurse bude věnována především řece Jihlavě a změnám, které v ní proběhly po stavbě přehrady a savcům, kteří se v okolí stepi vyskytují.

Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se program doplnit i o slibovanou mykologickou exkursi (prozatím nám dle mykologů počasí vůbec nepřeje).

Přednáška bude tentokrát věnovaná krásám a biodiverzitě Kostariky.

Je pravděpodobné, že tentokrát se setkáme přímo u mlýna. Pokud jste již na exkursi přihlášeni a máte stále v plánu účastnit se exkurse, není nutné se znovu přihlašovat.

Odkaz na projekt BIOM a více informací zde.

Pozvánka na podzimní terénní cvičení

21. 9. 2015 - 25. 9. 2015

Podzimní terénní cvičení, které na Mohelském mlýně proběhne od 21. 9. do 25. 9., bude zaměřeno na biomonitoring. Část terénního cvičení bude praktická, kdy si studenti budou moci některé metody monitoringu vyzkoušet, včetně vyhodnocení získaných dat a srovnaní s daty z předchozích studií, které probíhaly v 70 a 90. letech (např. monitoring netopýrů, hlodavců a ptáků nejen kolem JED). Další část cvičení pak bude zaměřena teoreticky a bude se skládat z přednášek příkladových studií. Kurz je určen pro studenty PřF VŠ všech ročníků.

Kapacita kurzu je omezena na 15 lidí. Zájemci se mohou hlásit do 13. 9. na mail: fornuskova@ivb.cz. Podrobnější program akce bude zveřejněn začátkem září.

Odkaz na projekt BIOM a více informací zde.

Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

4. 9. 2015

AV ČR vyhlašuje další kolo Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (Program PPLZ).
Více informací o Programu PPLZ na www.avcr.cz
Prosím o dodání žádostí v písemné formě na sekretariát a elektronicky na ubo@ivb.cz do 18.9.2015.

Pozvánka na summerschool ochranářské genetiky

10. 8. 2015 - 14. 8. 2015

Pětidenní workshop, který proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelský mlýn od 10. - 14. 8. 2015, bude zaměřen na praktické využití molekulárních metod při ochraně biodiverzity. Součástí bude odchyt drobných obratlovců a sběr genetického materiálu. Následně bude na terénní stanici zpracována DNA za pomocí molekulárních metod (izolace DNA, PCR). Jeden den budou mít studenti možnost nahlédnout do laboratoří ÚBO AV ČR ve Studenci, kde proběhne sekvenování připravených vzorků. Získaná data budou studenti analyzovat pod vedením zkušených lektorů (fylogenze, určení do druhu na základě BLASTU, etc.). V rámci summerschool bude rovněž zorganizována jednodenní minikonference, kde budou představeny příklady využití molekulárních metod v praxi. Účast na summerschool je nabízena studentům všech stupňů přírodovědně zaměřených oborů. Maximální kapacita kurzu je 15 lidí. Veškeré náklady spojené s letní školou budou pokryty z projektu BIOM.

Program bude zveřejněn do konce června.

Studenti se mohou hlásit do 20. 7. na mail: fornuskova@ivb.cz.

Více zde.

nákup osobního automobilu IV


Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup osobního automobilu IV

Více zde.

Závěrečný seminář projektu - Invaze a paraziti a Velikost genomu a polyploidizace.

13. 5. 2015 - 14. 5. 2015

Datum a čas konání akce: 13.05 - 14.05.2015, 10:00 - 17:00 (10:00 - 15:00 pro 14.05.2015).

Místo konání akce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, Brno, přednášková místnost, 1. patro.

Závěrečný seminář probíhá v rámci realizace projektu reg.č.: CZ.1.07/2.3.00/30.0048, který je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Více zde.

Projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro ZŠ a SŠ

5. 5. 2015 - 7. 5. 2015

V květnu se uskuteční v rámci projektu BIOM: Mohelský mlýn - Vzdělávací centrum pro biodiverzitu tři projektové dny NA VLASTNÍ OČI organizované pro studenty středních a žáky základních škol:
5.5.2015 - FARMEKO Jihlava - lektoři Radka Poláková + Samuel Lvončík,
6.5.2015 - Gymnázium Brno - lektoři Tereza Králová + Radovan Smolinský,
7.5.2015 - ZŠ Velká Bíteš - lektoři Radka Poláková, Aleš Bajer.

Více zde.

Skorec vodní patří mezi věrné ptačí druhy

Vědci odchytávali skorce vodní hnízdící u říčky Fryšávky. Zkoumali hladinu stresových hormonů, cukrovku i ptačí nevěru.
"Odchyt skorců je součástí našeho projektu. Chytáme všechny pěvce, zajímají nás jejich životní strategie a fyziologické adaptace pro životní strategie, to znamená, jak jsou na ně organismy přizpůsobené. Někteří žijí kratší dobu, jiní déle, někteří se pomalu rozmnožují, kdežto u druhých je to naopak. Zkoumáme odolnost tkání k oxidačnímu stresu, volným radikálům a podobně,“ vysvětlil Oldřich Tomášek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.

Více čtěte zde.

O genetické bance v magazínu Leonardo, Český rozhlas Plus

12. února 2015 informoval o záměru vytvoření genetické banky živočichů populárně naučný Magazín Leonardo (Český rozhlas Plus). Rozhovor s Michalem Vinklerem a Barborou Zemanovou vedl Štěpán Sedláček.

Poslechněte si od 5. minuty a 35. sekundy ... 

Program podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

7. 4. 2015 - 15. 4. 2015

Upozorňuji na vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (Program PPLZ).
Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.
Prosím o dodání žádostí v písemné formě na sekretariát a elektronicky na ubo@ivb.cz do 15. dubna 2015.

Oborová konference na téma Invazní ekologie a vztah hostitel - parazit

10. 4. 2015

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na akci Oborová konference na téma Invazní ekologie a vztah hostitel - parazit.
Datum a čas konání akce: 10. 04. 2015, od 10:00h.
Místo konání akce: Ústav biologie obratlovců, v.v.i., Brno.

Více zde.

Jarní terénní cvičení pro studenty VŠ

18. 5. 2015 - 22. 5. 2015

Jarní cvičení proběhne od 18. - 22. 5. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Cvičení bude probíhat v sekcích, které budou zaměřeny na místní faunu. Praktické ukázky odchytu a demonstrace odchycených jedinců budou doplněny o zajímavé přednášky o biodiverzitě a její ochraně. Kurz je určen především studentům přírodovědeckých fakult. Podpořeno bude celkem 20 studentů. Vítáni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. Studentům bude uhrazena doprava na terénní stanici, ubytování i strava.

Sekce: ornitologie, herpetologie, drobní obratlovci (hlodavci, sysli, netopýři), ryby, ...

Zájemci se mohou hlásit na mail: fornuskova@ivb.cz do 1. 5. 2015.

Více zde.

Program vertebratologického semináře

19. 2. 2015 - 14. 5. 2015

Pokroky ve výzkumu obratlovců - vertebratologický seminář, Univerzitní kampus Bohunice, čtvrtky 15:00 - 16:50, posluchárna A32/329

Více zde.

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ

26. 4. 2015 - 28. 4. 2015

Ornitologické cvičení proběhne 26. - 28. 4. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Součástí cvičení bude celodenní exkurze po okolí, odchyt ptáků, poznávaní hlasů, kroužkování a kontrola budek. Podpořeno bude 15 studentů z různých přírodovědeckých fakult ČR. Kurz je určen jak začátečníkům, tak pokročilým. Studentům bude uhrazena doprava na terénní stanici, ubytování i strava. Lektory kurzu budou Peter Adamik z PřF Univerzity Palackého a Vojtěch Brlík z ÚBO AV ČR, v.v.i.

Kapacita kurzu je již naplněna.

Více zde.

Pojďte s námi za jarními rostlinami, ptáky, plazy, obojživelníky, .....

1. 5. 2015

První exkurse pro veřejnost se uskuteční 1.5. 2015. Srdečně Vás zveme na komentovanou procházku po Mohelenské hadcové stepi, následně na ornitologickou a herpetologickou exkursi v okolí Mohelského mlýna.
Kromě terénních ukázek se můžete těšit i na přednášku o biodiverzitě v Africe - především pak o jednom z "horkých míst biodiverzity" Etiopii a promítání vybraného dílu z cyklu Příběhy zvědavých přírodovědců.
Celým dnem vás budou provázet odborníci na jednotlivé druhy organismů - Jan Roleček, Veronika Javůrková, Václav Gvoždík a Josef Bryja.

Více zde.

Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu – vzdělávací seminář pro odbornou veřejnost

19. 3. 2015 - 20. 3. 2015

Na Mohelském mlýně (okr. Třebíč, GPS: 49.1030767N, 16.1897403E) se uskuteční vzdělávací seminář o významu genetického výzkumu a biobankingu pro ochranu. Zváni jsou všichni pracovníci ochrany přírody ČR, pracovníci záchranných stanic pro hendikepované živočichy, muzeí, zoologických zahrad aj., tj. všichni, jež se při své práci dostávají do kontaktu s uhynulými jedinci naší obratlovčí fauny nebo jež genetika v ochraně zajímá.

Přednášet budou Josef Bryja, Petra Hájková, Hana Konvičková, Peter Mikulíček, Jana Svobodová a Barbora Zemanová. Podrobný program je ke stažení níže.

Více zde.